Brandsikring

Vi tilbyder automatiske brandsikringsanlæg til Datacentre og serverrum.

 
Brandsikringsanlæg installeres efter DBI forskrift 253 ”Automatiske rumslukningsanlæg”.

 
Vi tilbyder aspirationsanlæg, systemer som hele tiden indsnuser luften i rummet og analyserer denne for røggaspartikler. Afhængig af rummets volumen, installeres et antal beholdere med slukningsgas, samt et antal dyser i rummet, monteret på loft, i kuber og eventuelt under hævet gulv. Systemerne er ekstremt hurtigtvirkende og meget præcise, hvilket minimerer eventuelle skader.