Køling

Korrekt køling sikrer optimal drift og
reducerer serviceomkostninger

Nyere hardware har meget højere densitet og anvender langt mere strøm end for blot få år siden. Tidligere var effekten i et rack typisk 2-4 KW, i nyere installationer er den ofte 10-20 KW, hvilket stiller nye krav til nye køleprincipper !
De nye køleløsninger (Præcisionskøl) er typisk In-Row køleløsninger og/eller kube-løsninger, der er langt mere effektive end traditionelle rum-/ komfort-køleløsninger.

 

Besparelser på EL-forbrug til de nye køleløsninger:
Tidligere udgjorde køleløsninger ca. 40% af det samlede EL-forbrug til et datacenter.
I in-row køleløsninger vil denne omkostning typisk kunne reduceres med 30-50% !
GI-NetWorks leverer og installerer naturligvis også andre køleløsninger som f.eks. downflow eller komfortkøleløsninger.
Vi tager udgangspunkt i de faktiske forhold og finder den optimale løsning til dit serverrum.
Vi tilbyder 24/7 eller andre niveauer af servicekontrakter på køleløsninger.