PUE

Power Usage Effectiveness (PUE) og den reciprokke værdi, Data Center infrastructure Effeciency (DCiE) er begge værdier som angiver effektiviteten i dit datacenter

 

Værdien er bredt accepteret som en standard, angivet af IT-industrisammenslutningen “The green grid”, for at kunne sammenligne energieffektiviteten i datacentre rundt om i verden.
Groft sagt beregner man PUE ved at tage det samlede energiforbrug i et datacenter og dele det med den energi som bruges til at drive IT udstyret.

 
Det energieffektive datacenter vil derfor nærme sig en PUE værdi på 1 og i virkelighedens verden vil en PUE værdi på under 1,5 betegne et energi effektivt datacenter (kilde: The green grid). En PUE værdi på 1,5 angiver at man har behov for 1,5 gange så meget energi til hele driften af datacenteret i forhold til energien man bruger til at drive sit IT udstyr.


Hvad er det så for faktorer, som påvirker din PUE?
I første række koster det meget på energisiden, at flytte varmen fra dit IT udstyr væk fra serverrummet. Det vil sige omkostningen til driften af dine kølesystemer. En effektiv køling har derfor en stor indflydelse på din PUE værdi.
Tab i dit nødstrømsanlæg (UPS) har ligeledes stor indflydelse på hvor energieffektivt dit datacenter er. Nyere UPS anlæg kan ved hjælp af særlige teknikker opnå effektivitetsgrader på op imod 99%.
En PUE på 3,0 (som svarer til en DCiE værdi på 33%) vil indikere en meget dårlig effektivitetsgrad. En PUE på 2,0 (DCiE = 50%) anses som middel og datacentre med en PUE værdi nede omkring 1,5-1,2 anses som meget energieffektive.